Szczecin: Filozoficzna manifestacja cześć Kazimierza Łyszczyńskiego - spalonego na stosie polskiego ateisty.

2013-11-15 12:30
2013-11-15 13:30

W dniu 15.11.2013 roku, o godz.12.30 pod Urzędem Miasta Szczecin, Ogólnopolski Ruch Ateistczno-Lewicowy oraz Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów organizuje
manifestację pod hasłem "Stop dyskryminacji świeckiego światopoglądu w
przestrzeni publicznej Szczecina". Domagamy się od władz miasta
umieszczenia tablicy na cześć Kazimierza
Łyszczyńskiego - patrona polskich ateistów, który za swoje poglądy został spalony na stosie. W manifestacji weźmie udział z filozoficznym odczytem, dr hab. Wojciech Krysztofiak (zdegradowany prof. US). Liczymy na szeroki odzew oraz liczny
udział ateistów,agnostyków oraz osób niewierzących. Zapraszamy również katolików (zarówno świeckich jak i księży), którzy będą mieli sposobność dyskusji z W. Krysztofiakiem w stylu perypatetyckim (na świeżym powietrzu).
Prosimy o powielanie tej informacji. Sukces naszej manifestacji będzie sukcesem wolności w przestrzeni publicznej; będzie symbolem zwycięstwa społeczeństwa otwartego nad totalitarnymi próbami zawłaszczenia przestrzeni publicznej przez obecny establishment.

Oto treść petycji, jaką wręczymy Prezydentowi Szczecina:
Powołując się na Konstytucję RP, zgodnie z którą władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym, my mieszkańcy miasta Szczecin,ateiści,agnostycy,niewierzący, antyklerykałowie żądamy od Pana Prezydenta wydania zezwolenia na umieszczenie w reprezentacyjnym i godnym miejscu naszego miasta,tablicy honorującej patrona polskich ateistów - Kazimierza Łyszczyńskiego.
Uwzględniając sugestię pańskiego zastępcy-Piotra Mynca-(pismo z dnia 15.10.2013 roku, syg.UNP:56742/BMKZ/II/13),podajemy następujące lokalizacje umieszczenia tablicy na cześć patrona polskich ateistów:

1.Al.Jana Pawła II - na wysokości Rektoratu US (obrzeże alejki spacerowej)
2.Pl.Lotników-po lewej stronie postaci Bartolomeo Colleoniego
3.Pl.Żołnierza-cokół lub obelisk byłego pomnika żołnierzy radzieckich
4.Pl.Żołnierza-dawna Aleja Kwiatowa po prawej stronie na wys. klubu "13 Muz"
5.Wały Chrobrego-wewnętrzna strona balustrady otaczającej postać Herkulesa
Walczącego - w miejscu naprzeciw w/w postaci.
Uważamy, iż wnioskowana przez nas lokalizacja na Pl.Adama Mickiewicza byłaby najbardziej właściwa.

https://www.facebook.com/events/424726487627152/

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.