Wielka Brytania: Nowe ustawy przeciw imigrantom

Świat | Dyskryminacja | Tacy są politycy

Królowa Elżbieta II przedstawiła w środę w Izbie Lordów składający się z 15 projektów ustaw program brytyjskiego rządu na najbliższą sesję parlamentarną, w tym działania mające na celu wprowadzenie prawnej dyskryminacji imigrantów m.in. w kwestii świadczeń socjalnych.

Chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do służby zdrowia NHS. Rząd wyda też wytyczne dla władz lokalnych nakazujące priorytetowe traktowanie miejscowej ludności w przydziale mieszkań kwaterunkowych. Ułatwione mają zostać procedury deportacyjne, gdyż zawieszone zostanie obowiązywanie prawa do życia rodzinnego, zawartego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Posiadanie rodziny w Wielkiej Brytanii nie będzie już powodem wstrzymującym deportację.

Proponowana w programie zmiana ustawy imigracyjnej pod groźbą wysokich kar ma nałożyć na właścicieli mieszkań obowiązek sprawdzania, czy lokator przebywa legalnie w Wielkiej Brytanii.

Imigranci będą mieli prawo do zapomogi dla bezrobotnych przez okres do sześciu miesięcy, jeśli nie szukają aktywnie pracy, bądź nie mogą wykazać, że mają obiecującą perspektywę jej uzyskania.

Rząd, który przygotował przemówienie Elżbiety II, chciał zagrać na populistycznych nastrojach opinii publicznej, by uzyskać łatwy do zdobycia poklask kosztem wygodnego kozła ofiarnego. Wiąże się to m.in. z fobiami społecznymi powiązanymi z otwarciem dla Rumunii i Bułgarii unijnego rynku pracy z początkiem 2014 roku. (PAP)

Mieszkanie mieszkaniem,

Mieszkanie mieszkaniem, oczywiście też ważne, ale odbieranie ludziom opieki zdrowotnej to jest czystej próby skurwysyństwo.

A poddawaniu pod rozwagę projektów ustaw dyskryminujących emigrantów, ułatwiających deportację itd. będzie coraz więcej z napędzającym się rozwarstwieniem klasowym i rosnącą biedą.

a twoim zdaniem napływ na

a twoim zdaniem napływ na masę emigrantów chcących żyć z samego socjalu to do czego by doprowadził?

Nie wiem jak to wygląda w

Nie wiem jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, nie znam ani statystyk ani zasad określających dostęp do publicznego systemu opieki medycznej. Skoro jesteś tak przejęty nadużyciami ze strony imigrantów to pewnie wszystko to wiesz i zaraz podzielisz się z nami swoją wiedzą, prawda?

A ja przedstawię ci pokrótce jak to wygląda w Hiszpanii....

Decyzje o odebraniu prawa do opieki medycznej imigrantom "bez papierów" rząd uzasadniał koniecznością oszczędności oraz rzekomymi nadużyciami ze strony imigrantów. W opinii rządu imigranci korzystają z systemu opieki zdrowotnej w sposób nadmierny, tymczasem według danych przedstawionych przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Medycyny Rodzinnej imigranci odwiedzają lekarzy zdecydowanie rzadziej niż Hiszpanie. W 2010 roku zaledwie 12,7 procent imigrantów skorzystało co najmniej raz z pomocy medycznej podczas gdy w tym samym okresie z usług lekarzy skorzystało 57,7 procent Hiszpanów. Fałszywa jest także popularyzowana przez środowiska prawicowe opinia, że imigranci "bez papierów" korzystają z systemu opieki medycznej pomimo, że nie uczestniczą w jego finansowaniu. Opinia ta wynika z niewiedzy, według badania opinii publicznej przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia w 2009 roku 60 procent mieszkańców kraju sądzi, że hiszpańska służba zdrowia finansowana (lub współfinansowana) jest ze składek na ubezpieczenie społeczne. Tymczasem od 1999 roku całkowite finansowanie systemu opieki zdrowotnej realizowane jest ze środków pochodzących z systemu podatkowego, czyli każda osoba płacąca podatki w tym finansowaniu współuczestniczy. Imigranci mieszkający w Hiszpanii także płacą podatki, nawet osoby o nieuregulowanej sytuacji prawnej płacą podatki pośrednie (VAT, akcyza) podczas każdych zakupów.

Skutki? media informowały o śmierci kilku imigrantów, którym odmówiono nawet podstawowej opieki medycznej.... :(

Odbieranie czy choćby ograniczanie prawa do opieki medycznej powinno być rozpatrywane w kategoriach zbrodni przeciwko ludzkości.

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.