Wrocław: Zaproszenie na otwartą debatę o nadchodzącym strajku generalnym.

Prawa pracownika
2013-08-30 17:30
2013-08-30 19:30

Zaproszenie na otwartą debatę o nadchodzącym strajku generalnym. 3 września, Wrocław

W połowie września 2013 r. związki zawodowe zapowiedziały ogólnopolską akcję protestacyjną, która być może zakończy się ogłoszeniem strajku generalnego. W obecnej sytuacji powszechna mobilizacja i naciski na rząd mogą doprowadzić do istotnych zmian. Rządząca od 2007 r. koalicja traci społeczne poparcie, co udowodnił śląski strajk generalny, kiedy w akcie protestu 85 tys. pracownic i pracowników odmówiło pracy.

Każdy strajk jest sygnałem dla pracodawców, że traktowanie pracowników poniżej pewnego poziomu będzie powodować ich opór. Dlatego konsekwencją strajku zawsze jest poprawa panujących warunków pracy (choćby na pewien czas i niekoniecznie w wymiarze, w jakim chcieliby tego strajkujący). W tym sensie strajki wyznaczają standardy pracy, a także płac.

Strajki są motorem zmian w kapitalistycznych społeczeństwach. Mogą wstrząsnąć światem, a przynajmniej jego fragmentami i zmieniać je na lepsze. Nie są powszechnie stosowaną metodą walki, ponieważ czasami wiążą się z ryzykiem: rozczarowaniem, upokorzeniem oraz materialnymi szkodami ponoszonymi przez protestujących. Dlaczego mimo to pracownicy strajkują? Ponieważ strajk to jedna ze skuteczniejszych broni przeciwko atakom ze strony szefów i państwa. Pracodawcy zdobywają coraz większą władzę nad pracownikami. Przykładem są aktualne zmiany w kodeksie pracy: ograniczenie płatnych nadgodzin oraz 8-godzinnego dnia pracy, zalegalizowanie modelu pracy „na zawołanie” pracodawcy, czy wcześniejsze podwyższanie wieku emerytalnego oraz upowszechnianie umów śmieciowych. Sytuacja forsowanych przez rząd i organizacje biznesowe anty-pracowniczych zmian, skłoniła wielkie centrale związkowe do działania.

W Polsce, w optyce prawa, nie istnieją możliwości do podjęcia strajku generalnego, czyli strajku wymierzonego w prowadzoną przez państwo politykę. Jednak to my możemy tworzyć strajk generalny. Dlatego chcemy zatem wspólnie zastanowić się czy i w jaki sposób strajk generalny może stać się rzeczywistym motorem zmian; a także czy i w jakim wymiarze oddolne ruchy społeczne, organizacje oraz każda i każdy nas może wesprzeć inicjatywę strajku generalnego.

W dyskusji wezmą udział:

Jarosław Urbański, socjolog i aktywista Inicjatywy Pracowniczej, oraz Piotr Krzyżaniak, prawnik i aktywista Inicjatywy Pracowniczej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi strajku generalnego:

www.strajk.org

Miejsce i data spotkania:

piątek, 3.09.2013, godz. 17.30, Tajne Komplety, ul. Przejście Garncarskie 2, Wrocław.

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.